Huawei E5331s-2

Urządzenie pełni funkcje modemu (port USB) oraz routera Wi-Fi. Jest niewielkie, kieszonkowe dzięki czemu może pełnić funkcję bezprzewodowego, mobilnego punktu dostępowego do globalnej sieci Internet. Dołączona, wyjmowana bateria umożliwia pracę bez podłączenia do ładowania w trybie routera Wi-Fi do 5h (pracy ciągłej). Czas potrzebny do naładowania baterii na full to 3,5h do 4h. Ładowanie odbywa się poprzez port micro USB który podłączamy do dołączonego do zestawu zasilacza. Maksymalna ilość podłączonych urządzeń poprzez moduł Wi-Fi 5 szt. Obsługiwane pasmo w trybie GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 1900 MHz. W trybie WCDMA: 900 MHz i 2100 MHz. Przesył danych pobieranych w HSDPA do 21 Mbps ; dane wysyłane HSUPA do 5,76 Mbps. Moduł Wi-Fi obsługuje standardy 802.11 b/g/n czyli do 150 Mbps. 

Urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows XP / Vista / 7 / 8 zarówno 32 bit jak i 64 bit. Wskazaniem producenta dla Windows 8 jest konfiguracja połączenia poprzez moduł Wi-Fi. 

Adres dostępowy do routera jak w większości urządzeń firmy Huawei to http://192.168.1.1 wpisywany w przeglądarce internetowej (IE, Firefox, Google Chrome). Standardowy login (nazwa użytkownika) i hasło to admin - pisane małymi literami. Dodatkowe wskaźniki umiejscowione na przednim panelu urządzenia to: wskaźnik mocy sygnału 2G/3G; wskaźnik Wi-Fi; wskaźnik zużycia baterii; wskaźnik powiadamiania o wiadomości SMS; przycisk Włącz/Wyłącz. Z boku urządzenia znajdują się otwór na pasek / smycz oraz port micro USB do podłączenia urządzenia jako modem.

Uwaga !
Urządzenie nie posiada wejścia na karty micro SD, dlatego też nie może służyć jako przenośny nośnik danych.Pobierz sterowniki Huawei E5331s-2 dla WindowsInstalacja urządzenia:

Instalacja karty SIM - urządzenie obsługuje standardową kartę SIM (duża), wejście znajduje się od spodu, po zdjęciu pokrywy i wyjęciu baterii. Należy zwrócić uwagę na sposób wkładania - stykami złotymi do spodu, złamanym rożkiem ku górze.

Huawei E5331s-2 instalacja karty SIM

Reset urządzenia - aby przywrócić ustawienia domyślne dla routera Wi-Fi firmy Huawei E5331, należy zdjąć pokrywę i u dołu doszukać wytłoczonego napisu RESET. Po jego lewej stronie znajduje się otwór z przyciskiem do przywracania ustawień fabrycznych routera E5331.

Huawei E5331s-2 przywracanie ustawień fabrycznych, reset urządzenia

Identyfikator SSID i klucz sieci bezprzewodowej - są to dwa parametry dzięki którym nawiążemy połączenie z naszym routerem a nie np: sąsiada czy kolegi z bloku. Dane ustawień sieci Wi-Fi znajdują się na wewnętrznej stronie tylnej klapy urządzania. Opisane są jako SSID oraz password, gdzie SSID - jest nazwą sieci Wi-Fi, password - kluczem dostępu / hasłem zabezpieczającym sieć przed nieupoważnionymi użytkownikami.
Połączenie z routerem Huawei E5331 poprzez sieć Wi-Fi

Połączenie z routerem Huawei E5331 nawiązujemy klikając w ikonę tzw. "schodków" w prawej dolnej części ekranu (paska Windows). Z listy wybieramy podaną na etykiecie routera nazwę sieci SSID i klikamy na połącz. Niektóre komputery mogą mieć specjalnie dedykowaną aplikację do nawiązywania połączeń z sieciami Wi-FI, która to powinna również występować na pasku po prawej stronie. W większości przypadków ikoną aplikacji są zazwyczaj schodki w różnych kolorach. Po wprowadzaniu klucza / hasła dla sieci, połączenie z urządzeniem będzie nawiązane. Kolejny monit który pojawi się umożliwi automatyczne łączenie z siecią gdy ta będzie w zasięgu, to ostatni komunikat Windows i w tym polu zaznaczamy "haczyk" następnie klikamy Połącz. W przypadku gdy uzyskamy komunikat o ograniczonym połączeniu należy zamknąć system Windows i uruchomić komputer ponownie.


Dla terminali mobilnych takich jak smartfon czy tablet producent stworzył specjalnie dedykowaną aplikację, ułatwiającą nawiązanie połączenia z routerami marki Huawei. Aplikacja dedykowana jest na systemy Andorid i Apple iOS.

Połączenie routera z konsolą PS3

Konfiguracja połączenia konsoli Sony PS3 z routerem Wi-Fi lub innych bezprzewodowym punktem dostępowym jest fatwa i przyjemna. Jedynym warunkiem koniecznych jest poprawna konfiguracja routera Wi-Fi. Jeżeli znamy lub mamy zapisane podstawowe dane sieci bezprzewodowej której sygnał emitowany jest przez posiadane urządzenie Wi-Fi to nic nie stoi na przeszkodzie aby operacja zakończyła się sukcesem.

Dane niezbędne do nawiązania połączenia to nazwa sieci Wi-Fi - tzw. SSID oraz klucz dostępowy (hasło). Przydatna jest też informacja odnośnie rodzaju / typu szyfrowania sieci Wi-Fi. Chodzi tutaj typy bezpieczeństwa kluczy: WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK oraz podtypy czyli AES oraz TKIP. 

Kroki:

1. Włączamy funkcję WLAN w celu wykrycia mobilnego punktu dostępu
2. Wybieramy zakładkę Ustawienia (Settings) > Ustawienia sieciowe (Network Settings).

Konsola PS3 - Network Settings


3. Wybieramy opcję Ustawienia połączenia internetowego (Internet Connection Settings). Informacje o konieczności połączenia konsoli Sony PS3 z routerem drogą kablową "ignorujemy" wybierając X

Konsola PS3 - Internet Connection Settings

Konsola PS3 - Adjust Internet Connection Settings

4. W oknie wyboru Metody wprowadzenia ustawień (Select a setting method) zaznaczamy Niestandardowe (Custom) i następnie Bezprzewodowo (Wireless).

Konsola PS3 - setting method

5. Wybieramy Wpis manualny (Enter Manually) a w polu SSID wpisujemy nazwę sieci bezprzewodowej z którą konsola się połączy.

Konsola PS3 - wlan settings

Konsola PS3 - SSID - nazwa sieci Wi-Fi

6. W sekcji Poziom zabezpieczeń sieci WLAN (WLAN Security Setting) zaznaczany skonfigurowany w routerze poziom zabezpieczeń lub jeśli sieć jest "otwarta" (nie wymaga hasła) zaznaczamy None.

Konsola PS3 - wlan security setting

7 (opcjonalnie) Wprowadzamy klucz zabezpieczeń sieci w zależności od ustawień routera. 

Konsola PS3 - Klucz dla sieci Wi-Fi

8. Ustawienia adresu IP (IP Adress Settings) sugerujemy wybrać Automatyczne (Automatic), natomiast dla użytkowników zaawansowanych znających się nieco na przypisywaniu adresów IP -  Ręczne  (Manual).

Konsola PS3 - ustawienia adresu IP


9. Przy wyborze opcji Automatycznej konsola podsumuje ustawienia i naciskamy X w celu zapisania danych.

Konsola PS3 - ustawienia połączenia Wi-Fi podsumowanie

10. Wybór opcji Testowania połączenia (Test connection) kończy podłączenie konsoli Sony PS3 z routerem Wi-Fi.

Konsola PS3 - test połączenia z siecią Wi-Fi

11 (opcjonalnie). IP adress  - wprowadzamy statyczny adres IP. Jeśli router ma adres dostępowy http://192.168.0.1 wówczas wprowadzamy np.: 192.168.0.15, dla adresu dostępowego http://192.168.1.1 wprowadzamy adres IP: 192.168.1.15 ; Subnet Mask: 255.255.255.0 ; Default Router - adres dostępowy routera ; Primary DNS - domyślnie jest to adres routera, jednak można wprowadzić serwery dostawcy usług transmisji danych. Szczegóły w artykule o DNS.

Konsola PS3 - manualne ustawienia IP

12 (opcjonalnie). Set the DHCP Host Name - standardowo jest to adres dostępowy routera, większość mobilnych routerów posiada domyślnie tę opcję ustawioną. Wpisywanie hosta DHCP nie jest wymagane i możemy wybrać Do Not Set. 

Konsola PS3 - DHCP host name

Konsola PS3 - DHCP host name setting


13 (opcjonalnie). DNS Setting- konfiguracja serwerów DNS, opcja bardzo przydatna gdyż utrzymuje stabilność połączenia i ogranicza niebezpieczeństwo ataków hakerskich. W tej sekcji wpisujemy serwer podstawowy i alternatywny. Szczegóły w artykule o DNS

Konsola PS3 - DNS setting

14 (opcjonalnie). MTU - jest to wartość określająca ilość pakietów / ramek przesyłanych w paczce danych. Dla połączeń xDSL jest to wartość 1493. Standardowo można wpisać 1500 poprzez wybór opcji   Manulanie (Manual) lub po prostu wybrać Automatycznie (Automatic).

Konsola - PS3 - ustawienia MTU

15 (opcjonalnie). Proxy Server - jeżeli interesuje nas anonimowość w sieci wprowadzamy serwer proxy. Takie serwery dostępne są po wrzuceniu hasła w google.pl w innym przypadku wybieramy Do Not Use.

Konsola PS3 - ustawienia serwera Proxy

16 (opcjonalnie). UPnP - jest to opcja do nawiązywania połączeń bezpośrednich, użyteczna dla programów wykorzystujących protokoły P2P. Zalecamy wybór Wyłączona (Disable).


17. Lista Podsumowująca (Settings list) - prezentuje ustawienia wprowadzone do konsoli. Jeśli wszystko się zgadza i nigdzie nie ma błędu - nazwa SSID / klucz, wybieramy X w celu zapisania ustawień.

Konsola PS3 - ustawienia połączenia Wi-Fi podsumowanie

Konsola PS3 - ustawienia połączenia Wi-Fi podsumowanie DHCP

Konsola PS3 - test połączenia z siecią Wi-Fi

18. Test połączenia (Test Connection) - konsola przeprowadza test połączenia, wykrywa prędkości przesyłania danych DL (pobieranie) i UL (wysyłanie).

Konsola PS3 - test połączenia z siecią Wi-Fi zakończony

Połączenie routera z konsolą PSP

Nawiązywanie połączenia z konsolą do gier PSP, Xbox czy Sony Playstation za pośrednictwem sieci Wi-Fi   jest proste i nie jest niczym skomplikowanym czy nieosiągalnym dla użytkowników. Głównie opiera się na wprowadzeniu ustawień w oprogramowaniu konsoli. Najbardziej kompatybilne i bezproblemowe są urządzenia firmy ZTE, Huawei, Pentagram, Linksys czy TP-Link. Poniżej przedstawiamy kroki które należy wykonać aby połączenie było skuteczne i stabilne. Konfigurację konsoli wykonujemy tylko raz, po zapisaniu ustawień będzie automatycznie łączyła się z siecią mobilną / domową.

Kroki:

1. Włączamy funkcję WLAN w celu wykrycia mobilnego punktu dostępu.
2. Wybieramy opcję Ustawienia (Settings) > Ustawienia sieciowe (Network Settings).


3. Wybieramy opcję Tryb infrastruktury (Infrastructure Mode).
4. Wybieramy opcję Nowe połączenie (New Connection) i wprowadzamy nazwę połączenia.
5. Wybieramy opcję Skanuj (Scan), aby wyszukać sieci bezprzewodowe. 


6. Na ekranie pojawi się lista punktów dostępowych. Wybieramy punkt dostępowy o identyfikatorze SSID urządzenia Mobile WiFi, a następnie naciśnij przycisk ► na konsoli PSP. Potwierdź identyfikator SSID, a następnie wprowadź prawidłowy klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.


7. Naciskamy przycisk ► na konsoli do gier, aby przejść do kolejnego kroku, a następnie naciśnij przycisk X, aby zapisać ustawienia.8. Wybieramy opcję Testuj połączenie (Test Connection), aby sprawdzić połączenie sieciowe.
9. Teraz można otworzyć przeglądarkę i uzyskać dostęp do sieci.

Huawei E5251s-2

Urządzenie pełni funkcje modemu (port USB) oraz routera Wi-Fi. Jest niewielkie, kieszonkowe dzięki czemu może pełnić funkcję bezprzewodowego, mobilnego punktu dostępowego do globalnej sieci Internet. Dołączona, wyjmowana bateria umożliwia pracę bez podłączenia do ładowania w trybie routera Wi-Fi do 4h (pracy ciągłej). Czas potrzebny do naładowania baterii na full to 3,5h do 4h. Ładowanie odbywa się poprzez port micro USB który podłączamy do dołączonego do zestawu zasilacza. Maksymalna ilość podłączonych urządzeń poprzez moduł Wi-Fi 5szt. Mobilny router Wi-Fi obsługuje prędkości do 42,2 Mbps w trybie HSPA+DC. Obsługiwane pasmo w trybie GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz i 1900 MHz. W trybie WCDMA: 900 MHz i 2100 MHz. Przesył danych pobieranych w HSDPA do 14,4 Mbps ; dane wysyłane HSUPA do 5,76 Mbps. Moduł Wi-Fi obsługuje standardy 802.11 B/G/N czyli do 150 Mbps
Urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows XP / Vista / 7 / 8 zarówno 32 bit jak i 64 bit. Wskazaniem producenta dla Windows 8 jest konfiguracja połączenia poprzez moduł Wi-Fi. 
Adres dostępowy do routera jak w większości urządzeń firmy Huawei to http://192.168.1.1 lub http://pocket.wifi wpisywany w przeglądarce internetowej (IE, Firefox, Google Chrome). Standardowy login (nazwa użytkownika) i hasło to admin - pisane małymi literami. Dodatkowe wskaźniki umiejscowione na przednim panelu urządzenia to: wskaźnik mocy sygnału 2G/3G; wskaźnik Wi-Fi; wskaźnik zużycia baterii; wskaźnik powiadamiania o wiadomości SMS; przycisk Włącz/Wyłącz. Z boku urządzenia znajdują się otwór na pasek / smycz oraz port micro USB do podłączenia urządzenia jako modem. Urządzenie obsługuje również karty micro SD do 32GB, router może służyć jako przenośny nośnik danych.

Panel przedni routera Wi-Fi Huawei E5251s-2
Instalacja urządzenia:

Instalacja karty SIM - urządzenie obsługuje standardową kartę SIM (duża), wejście znajduje się od spodu, po zdjęciu pokrywy i wyjęciu baterii.

Huawei E5251s-2 instalacja karty SIM


Instalacja karty micro SD - karta micro SD czyli nośnik danych jest wersją opcjonalną do urządzenia. Można ją dokupić w sklepie komputerowym lub markecie. Należy pamiętać iż urządzenie obsługuje karty micro SD maksymalnie do 32GB. Wejście na kartę micro SD znajduje się od spodu urządzenia, po zdjęciu pokrywy i wyjęciu baterii, z lewej strony obok karty SIM. 

Huawei E5251s-2 instalacja karty micro SD


Reset urządzenia - aby przywrócić ustawienia domyślne dla routera Wi-Fi firmy Huawei E5251, należy zdjąć pokrywę i u dołu doszukać wytłoczonego napisu RESET. Po jego lewej stronie znajduje się otwór z przyciskiem do przywracania ustawień fabrycznych routera E5251.


Huawei E5251s-2 przywracanie ustawień fabrycznych, reset urządzenia


Połączenie z routerem Huawei E5251 poprzez sieć Wi-Fi

W celu nawiązania połączenia z routerem, potrzebna jest nazwa sieci bezprzewodowej której sygnał emituje urządzenie tzw. SSID (Service Set IDentifier) oraz zaszyfrowanego klucza bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Oba te parametry znajdują się na wewnętrznej stronie tylnej klapy urządzania.

Huawei E5251s-2 SSID, klucz / key / password

Połączenie z routerem Huawei E5251 nawiązujemy klikając w ikonę tzw. "schodków" w prawej dolnej części ekranu (paska Windows). Z listy wybieramy podaną na etykiecie routera nazwę sieci SSID i klikamy na połącz. Niektóre komputery mogą mieć specjalnie dedykowaną aplikację do nawiązywania połączeń z sieciami Wi-FI, która to powinna również występować na pasku po prawej stronie. W większości przypadków ikoną aplikacji są zazwyczaj schodki w różnych kolorach. Po wprowadzaniu klucza / hasła dla sieci, połączenie z urządzeniem będzie nawiązane. Kolejny monit który pojawi się umożliwi automatyczne łączenie z siecią gdy ta będzie w zasięgu, to ostatni komunikat Windows i w tym polu zaznaczamy "haczyk" następnie klikamy OK, resztę komunikatów możemy anulować lub zamknąć.

Połączenie z siecią Wi-Fi Windows Vista / 7 / 8


Dla terminali mobilnych takich jak smartfon czy tablet producent stworzył specjalnie dedykowaną aplikację, ułatwiającą nawiązanie połączenia z routerami marki Huawei. Aplikacja dedykowana jest na systemy Andorid i Apple iOS.

ZTE MF195E

Urządzenie pracuje w technologii GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, czyli HSDPA do 21 Mbps pobieranie danych;   HSUPA do 5,76 Mb/s wysyłanie danych. Obsługiwane częstotliwości dla GSM: 900MHz i 1800MHz; dla WCDMA: 900MHz i  2100MHz. Modem posiada wejście antenowe oznaczone symbolem TS9. Obsługuje karty microSD do 32GB.

Aplikacja dla modemu wraz ze sterownikami – Manager Połączeń.
Program instalacyjny z parametrami dostępu do Internetu sieci komórkowej Orange Polska.

Kompatybilna z systemami:
Windows XP 32 bit z dodatkiem SP2 i SP3
Windows Vista 32 bit / 64 bit z dodtkiem SP2 i SP3
Windows 7 32 bit / 64 bit
Windows 8 32 bit / 64 bit

Pobierz Manager Połączeń v.9
Instrukcja instalacji ZTE MF195E


Sterowniki producenta usuwające błędy na systemach Windows 7 32 i 64 bit.

Pobierz sterowniki ZTE MF195E Windows 7


Sterowniki producenta do urządzenia instalacja manualna.
Kompatybilna z systemami:
Windows 2000 SP 4
Windows XP SP2 / SP3
Windows Vista 32bit / 64bit

Pobierz sterowniki ZTE MF195E


Sterowniki dla modemów ZTE aplikacja producenta tylko dla 
Windows 8 32bit i 64bit
 i Mac OS X 10.7

Kompatybilne z systemem:
Windows 8 32bit / 64bit,
Mac OS X 10.7

Pobierz sterowniki ZTE MF195E dla Windows 8
Pobierz sterowniki ZTE MF195E dla Mac OS X 10.7


Sterowniki dla modemów ZTE przeznaczone dla starszych systemów Windows z podziałem na wersje systemów 32bit i 64bit.

Kompatybilne z systemami:
Windows 2000,
Windows XP 32 bit / 64bit,
Windows Vista 32bit / 64bit.

Pobierz sterowniki ZTE MF195E dla Windows

ZTE MF63

Urządzenie firmy ZTE to mobilny router Wi-Fi z możliwością podłączenia jako modem, poprzez port USB. Dostęp do panelu administracyjnego poprzez adres dostępowy, wpisywany w przeglądarce (http://192.168.1.1), domyślny login i hasło to admin. Router umożliwia podłączenie i dostęp do Internetu nawet dla 10 użytkowników (do 10 terminali Wi-Fi). Nowy produkt ZTE może współpracować ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi, takich jak tablet, smartfon, TV, konsola do gier, laptop czy netbook bez konieczności przekładania karty SIM.
Dzięki technologii HSPA+ router umożliwia pobieranie danych z Internetu z prędkością do 21,6 Mbps oraz wysyłanie do 5,76 Mbps. Router obsługuje pasmo GSM w zakresie: 850MHz 900MHz, 1800MHz, 1900MHz. Dla WCDMA jest to 900MHz i 2100MHz.
Z urządzenia możemy korzystać w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności fizycznego podłączenia go do komputera czy zasilania sieciowego. Bateria zapewnia ciągłą pracę urządzenia do 4h.
Router został wyposażony w port kart microSD (do 32 GB), dzięki czemu z powodzeniem może pełnić funkcję zewnętrznego dysku sieciowego.


Sterowniki dla modemów ZTE aplikacja producenta tylko dla Windows 8 32bit i 64bit i Mac OS X 10.7

Kompatybilne z systemem:
Windows 8 32bit / 64bit,
Mac OS X 10.7

Pobierz sterowniki ZTE MF 63 dla Windows 8
Pobierz sterowniki ZTE MF 63 dla Mac OS X 10.7


Sterowniki dla modemów ZTE przeznaczone dla starszych systemów Windows z podziałem na wersje systemów 32bit i 64bit.

Kompatybilne z systemami:
Windows 2000,
Windows XP 32 bit / 64bit,
Windows Vista 32bit / 64bit.

Pobierz sterowniki ZTE MF 63 dla Windows


Instrukcja instalacji i konfiguracji urządzenia poprzez technologię Wi-Fi oraz USB. Instrukcja polska, z obrazkami jak podłączyć i skonfigurować urządzenie. Należy pamiętać, iż jak w większości urządzeń kieszonkowych Wi-Fi dane o nazwie sieci bezprzewodowej (SSID) oraz hasło znajdują się na tabliczce znamionowej od spodu urządzenia lub w górnej części po zdjęciu tylnej obudowy.Podstawowe funkcje panelu konfiguracyjnego:

Logowanie do panelu konfiguracyjnego - po przeprowadzeniu procesu instalacji, w zależności od preferencji połączenie USB lub Wi-Fi, otwieramy przeglądarkę internetową (IEFirefoxGoogle Chrome) i w pasku adresu wpisujemy http://192.168.1.1 i naciskamy klawisz ENTER. Przy poprawnym połączeniu urządzenia z terminalem (tablet, laptop, netbook, smartfon itp.) powinna wyświetlić się poniższa strona:
Następnie jak na w/w zdjęciu klikamy na koło zębate - USTAWIENIA. Zostanie wyświetlony monit z prośbą o wprowadzenie loginu i hasła, domyślne ustawienia to admin jako login i admin jako hasło.

Wprowadzenie kodu PIN - po zalogowaniu się na panel administracyjny pod adresem 192.168.1.1 odszukujemy u góry strony zakładki USTAWIENIA i w menu po lewej sekcji ZAAWANSOWANE następnie poniżej ZARZĄDZANIE PIN (tu klikamy), w części po prawej w dużym oknie w polu PIN wprowadzamy 4 cyfrowy kod PIN dla SIM karty zatwierdzając OK, gotowe.
Zmiana trybu pracy sieci - jest bardzo przydatna, w momencie dużego zagęszczenia nadajników w danej lokalizacji może dochodzić do częstego rozłączania połączenia co skutkuje np. przerwaniem pobierania pliku lub plików lub zaprzestania buforowania filmu a także dużymi skokami prędkości. Zaleca się wówczas ustawienie na sztywno trybu pracy sieci. W dużych miastach sugeruję wybrać tryb TYLKO 3G. W mniejszych miejscowościach TYLKO 2G. Trybu automatycznego nie polecam używać niestety jest ustawiony jako domyślny.
Ustawienia profili - to nic innego jak ustawienia parametrów dostępowych do sieci macierzystej operatora   i usługi transmisji danych przez sieć komórkową- tzw. ustawienia APN lub ustawienia VPN. Poniżej przedstawiamy konfigurację dla APN Internet w sieci Orange.


Huawei E5832s

Modem, router pracuje w technologii HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS. Należy do udanej serii E5 firmy Huawei. Jest to małe urządzenie pełniące funkcję bezprzewodowego punktu dostępowego  Wi-Fi standard B/G z portem USB. W trybie routera Wi-Fi obsłuży do 5 urządzeń. Transmisja max.: HSUPA 5.76Mbit/s; HSDPA 7.2Mbit/s. Urządzenie pracuje w pasmach: HSDPA/WCDMA 2100 MHz oraz GSM/ GPRS/ EDGE 1900 /1800 /900 /850 MHz Adres dostępowy do panelu administracyjnego to: http://192.168.1.1 login: admin ; hasło: admin. Strona producenta: link.

Aktualizacja oprogramowania usuwająca błędy rozłączania połączenia i brak sieci. Rozwiązuje również inne błędy związane ze stabilnością połączenia i zawieszaniem komputera.

Pobierz aktualizację oprogramowania dla Huawei E5832s


Sterowniki do urządzenia, podłączonego jako modem pod port USB komputera lub laptopa. Połączenie poprzez Wi-Fi nie wymaga instalowania sterowników, należy zapoznać się z instrukcją Wi-Fi zamieszczoną poniżej. Sterowniki przeznaczone dla systemów Windows. Aplikacja instaluje niezbędne sterowniki do zarządzania urządzeniem. Efektem finalnym jest skrót na pulpicie pozwalający zalogować się do routera.

Kompatybilne z systemami:
Windows XP,
Windows Vista 32bit / 64bit
Windows 7 32 bit / 64 bit,
Windows 8 32 bit / 64 bit,
Mac OS X

Pobierz instrukcję instalacji USB Windows
Pobierz instrukcję instalacji Wi-Fi
Pobierz sterowniki dla Huawei E5832s dla Windows
Pobierz sterowniki dla Huawei E5832s dla Mac OS X 

Huawei E3276s-151

Modem obsługuje zarówno technologię LTE oraz HSPA / HSPA+ DC. Zapewnia przesył danych pobieranych (DL) do 150 Mbps LTE i danych wysyłanych (UL) 50 Mbps. Dla HSDPA do 21 Mbps i HSUPA do 5,76 Mbps. Tryb HSPA+ DC standardowo do 42 Mbps

Obsługuję transmisję danych w częstotliwościach:
GSM: 900 MHz, 1800 MHz; 
WCDMA: 900MHz, 2100 MHz;
LTE: 800MHz, 1800MHz, 2600 MHz.

Urządzenie posiada wejście na antenę zewnętrzną - wtyk CRC9. Oprócz standardowego wejścia na kartę SIM, modem posiada wejście na kartę micro SD - może służyć jako nośnik danych (pendrive). Podłączenie modemu do komputera, laptopa czy tabletu następuje przez złącze USB. Wbudowany moduł dodatkowy - pozwala na obsługę wiadomości SMS - odczyt, wysyłanie. Za obsługę urządzenia odpowiada aplikacja dostępowa Mobile Partner Windows / Linux / Mac.

Kompatybilna z systemami:
Windows 2000,
Windows XP SP2 / SP3,
Windows Vista 32bit / 64bit
Windows 7 32 bit / 64 bit,
Windows 8 32 bit / 64 bit.

Pobierz Mobile Partner Windows
Instrukcja instalacji Huawei E3276s-151


Kompletna aplikacja dostępowa wraz ze sterownikami – Mobile Partner Linux.
Instrukcja instalacji w pliku readme.txt lub pliku pdf niżej.

Kompatybilna z systemami:
Linux

Pobierz Mobile Partner Linux
Instrukcja instalacji Huawei E3276s-151


Kompletna aplikacja dostępowa wraz ze sterownikami - Mobile Partner Mac v.23.015.02.00.983

Kompatybilna z systemami:
Mac OS

Pobierz Mobile Partner Mac
Instrukcja instalacji Huawei E3276s-151


Mobile Partner

Pobieramy aplikację Mobile Partner firmy Huawei z linka poniżej.

Kompatybilna z systemami:
Windows XP SP2 / SP3,
Windows Vista 32bit / 64bit,
Windows 7 32bit / 64 bitDostępna wersja Mobile Partner 23.003.07.01.657 PL. Dodano m.in. zakładkę zarządzanie kodami sieciowymi USSD. Wymuszanie trybu pracy modemu sieć 2G / 3G. Wybór trybu rejestracji (manualny). Możliwość automatycznej aktualizacji.

Kompatybilna z systemami:
Windows XP SP2 / SP3,
Windows Vista 32bit / 64bit,
Windows 7 32bit / 64 bit,
Windows 8 32bit / 64 bitNajnowsza wersja Mobile Partner PL v.23.009.09.01.983 oferuje jeszcze lepszą stabilność i niezawodność działania. W paczce jest także wersja dla systemów Linux.
Po zakończeniu procesu instalacji i uruchomieniu aplikacji powinna być widoczna w okolicach prawego dolnego rogu w postaci zielonej ikony. Po najechaniu na nią myszą powyżej ukaże się „dymek” z nazwą jak poniżej.Mobile Partner - język

W starszych wersjach aplikacji Mobile Partner domyślnym "językiem" jest angielski dlatego też, dla ułatwienia pracy z aplikacją zalecamy zmianę na "polski. W kolejnych krokach pokarzemy jak to wykonać.

Po rozpakowaniu i zainstalowaniu aplikacji na komputerze na odłączonym urządzeniu, uruchamiamy Mobile Partner w celu konfiguracji. Jeśli wcześniej korzystaliśmy z innej wersji aplikacji w języku np. EN wchodzimy w Tools,a następnie w Language i wybieramy polski jak na poniższym rysunku.

W momencie gdy aplikację instalujemy na świeżym komputerze z polskim systemem operacyjnym, powinna sama rozpoznać język systemowy i domyślnie pracować w tym języku.

Mobile Partner - profile

Aby dodać nowy profil klikamy w narzędzia następnie opcje w nowym oknie klikamy na zarządzanie profilami. W prawej części aplikacji klikamy na nowe, jak na poniższym rysunku.

Po kliknięciu na nowe, program prosi o wprowadzenie danych jak poniżej.
Dane odnośnie parametrów dostępowych do Internetu znajdują się w zakładkach APN Orange oraz VPN Orange.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych dostępowych, klikamy na klawisz zapisz i następnie poniżej ustaw domyślne jak na rysunkach.


Ustaw domyślne - podstawowy profil wczytywany automatycznie po starcie programu jako pierwszy.


Efekt poprawnego kliknięcia na ustaw domyślnie widoczny u dołu. Obok nazwy połączenia dopisuje się słowo (Domyślne).


Mobile Partner - sieć 2G/3G

W momencie gdy zauważymy, że nasz Internet często się rozłącza bez podania jasnej przyczyny i zgody użytkownika, należy zweryfikować tryb sieci w którym łączymy się do Internetu. Jak wiemy są dwa tryby pracy 2G – znany jako GSM (EDGE), 3G – UMTS oraz 3G+ – HSDPA. W zależności od lokalizacji możemy mieć dostęp tylko do sieci GSM lub/i 3G, 3G+. Jeżeli znajdujemy się poza dużym miastem wojewódzkim takim jak Kraków, Poznań, Warszawa proponuję korzystać z trybu tylko 2G. W innym przypadku proponuję przełączyć się do 3G, 3G+. Najlepiej jest w sytuacji gdy mamy pełne 4-5 kresek w zasięgu 3G+ wówczas połączenie jest nawiązywane szybko a prędkość Internetu dochodzi do ok. 7,2Mbps i więcej. W trybie 2G w zależności od obciążenia nadajnika możemy uzyskać maksymalnie do ok. 230-260kbps.

Aby poprawić stabilność działania Internetu należy:
1) Ustawić na „sztywno” operatora komórkowego:
narzędzia -> opcje -> sieć -> zakładka tryb rejestracji -> ręczne wyszukiwanie i rejestrowanie – listy poniżej wybieramy operatora komórkowego.
2) Ustawić na „sztywno” tryb pracy urządzenia Huawei:
narzędzia -> opcje -> sieć -> zakładka typ sieci -> poniżej typ sieci, z listy wybieramy tylko 2G lub tylko WCDMA w zależności od lokalizacji w której się znajdujemy.

Dla wyjaśnienia i wprowadzenia poprawnych opcji:
tylko WCDMA - 3G, 3G+ (HSDPA, HSUPA)
tylko GSM - GPRS, EDGE